Juridische kennisgeving

Ontwikkeling en hosting: Ingénie Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 Le Cheylas - Frankrijk Tel: +33 (0) 4 38 72 91 00 - Fax: +33 (0) 4 76 08 35 39 - www.ingenie.fr
Gegevensverwerking en bescherming
De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, zijn het resultaat van de vrijwillige mededeling van een e-mailadres bij het verzenden van een formulier. De aldus verzamelde e-mailadressen worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie te verzenden.
De verzamelde e-mailadressen worden niet aan derden overgedragen of door de redactieverantwoordelijke verwerkt.
De wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, regelt de implementatie van bestanden of de verwerking van persoonsgegevens, zowel geautomatiseerd als handmatig. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés"). U kunt het per e-mail uitoefenen door het in het volgende formulier te specificeren: Contact / E-Mail.
 
Vestigingen van links - (crosslinking of wederzijdse links)
Een link van sites van derden naar deze site geeft toestemming voor het plaatsen van een hypertextlink vanaf elke website, met uitzondering van die welke informatie verspreiden van controversiële, pornografische, xenofobe aard of die, in grotere mate, de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen ondermijnen.
De link moet leiden naar de homepage van de site en de site moet in een nieuw venster verschijnen. De pagina's van de site mogen in geen geval worden geïntegreerd binnen de pagina's van een andere site (Frame of iframe). Tenzij per geval specifieke toestemming kan worden verleend, is de deeplink-techniek volledig verboden.
In alle gevallen behoudt de redactiemanager zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen indien hij van mening is dat de verwijzer (bronsite) de aldus gedefinieerde regels niet naleeft.
Link van deze site naar sites van derden
De redactiemanager behoudt zich het recht voor om te "verwijzen" naar sites van derden. Als u deze links opent, verlaat u deze website. De doelsites staan ​​niet onder de controle van de redactionele beheerder van deze site, deze laatste is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten of eventuele wijzigingen of updates die eraan worden aangebracht.
 
Auteurs- en gebruiksrechten
Wettelijke bepalingen
Toegang tot de site geeft niet het recht deze te gebruiken zonder toestemming van de redactie. Elk gebruik van de middelen (fotografisch, iconografisch, tekstueel of met betrekking tot vorm, lay-out, structuur, enz.) die aanwezig zijn op deze site, moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand verzoek aan de redactieverantwoordelijke. Hoofdzakelijk geeft de redactiemanager toestemming om de inhoud van de site te bekijken.
Verantwoordelijkheid
De Redactiemanager streeft naar een maximale juistheid van de informatie, maar kan de volledigheid ervan niet garanderen of vaststellen. Het behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de informatie op de pagina's van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.